YAZI ARŞİVİ 2013
 • SiTENE HTML KoDLaRi BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Haziran 30th, 2013 at 9:47 pm
  ...
 • Sesli Chat Bannerleri BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Haziran 30th, 2013 at 9:47 pm
  ...
 • Ntvspor izleTRT Spor Canlı izleSports Tv Canlı izleSport Time Tv izleTRT HD Canlı izle BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Mart 9th, 2013 at 1:31 am
  ...
 • BELGESEL TV – FULL iZLE BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 21st, 2013 at 8:58 am
  ...
 • TRT BELGESEL FULL iZLE BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 21st, 2013 at 6:20 am
  ...
 • Kafa İconları BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 18th, 2013 at 6:46 am
  ...
 • BOZKURT’UN TÖRESI BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 5:42 pm
  Www.bozkurtlarsesli.net BOZKURT'UN TÖRESI Bozkurt, fevkalade töreli bir varlıktır. Bir Bozkurt ailesi, bir başka Bozkurt'un kendilerine katılma isteğini, birtakım sınavlar uygulayarak kabul eder. Yuvadan ayrılmak isteyen bir bozkurt, aileden izin almak zorundadır. Her Bozkurt ailesinin ve ortak hareketlere katılan bozkurtların bir başkanı vardır ve buna EKE adı verilir. TÖREDEN AYRILAN BOZKURTLAR: Bazan, seyrek de olsa, Bozkurtlar'ın içinden töreyi hiçe sayarak...
 • Malazgirt Destanı BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 5:37 pm
  Malazgirt Destanı MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ'NDE ROL OYNAYAN UNSURLAR BİLİNDİĞİ gibi muharebeler çeşit çeşittir : Meydan muharebesi, Muhasara (Kuşatma) muharebesi, Gerilla muharebesi, Akınlar vs. gibi. Bunlara gece baskınları ve pusu kurma da ilâve edilebilir. Bu muharebe çeşitleri arasında tatbik edilen taktikten, kullanılan silâhlara ve savaş yapan asker sayısına kadar farklar vardır. Biz Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 938. yıldönümü münasebetiyle...
 • Bozkurtlar’ın “Büyük Yürüyüş’ü” BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 5:23 pm
  Www.bozkurtlarsesli.net Bozkurtlar'ın “Büyük Yürüyüş'ü" Malazgirt'e doğru Yazı içinde seyahati özet olarak anlattım. Ama, bizim Malazgirt seyahatimiz enteresan olaylarla dolu geçti. Bunları okuyucuyla paylaşmak istiyorum. Elâzığ'dan yola çıkarken bu defa yanımızda Bayrak Şairi Arif Nihat Asya, büyük mütefekkir, milliyetçi gençliğin idealist ağabeyi Galip Erdem, son devrin yetiştirdiği en büyük destan şairlerinden dostum Niyazi Yıldırım Genços...
 • TURANCILIK BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 5:13 pm
  Www.bozkurtlarsesli.net TURANCILIK Türkçülükle Turancılığın farklarını anlamak için, Türk ve Turan topluluklarının sınırlarını belirlemek gerekir. Türk, bir milletin adıdır. Millet, kendisine özel bir kültüre sahip olan topluluk demektir. O halde, Türk'ün yalnız bir dili, bir tek kültürü olabilir. Oysa ki Türk'ün bazı kolları Anadolu Türklerinden ayrı bir dil, ayrı bir kültür yapmağa çalışıyorlar. Mesela, Kuzey Türkler'inden bir kısım ge...
 • TuRAN BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 5:05 pm
  TuRAN "Türk Oguz begleri budun esidin uzetenri basmasar asra yir telinmeser Turk budun ilinin torunun kimartati" "Türk, Oguz beyleri, kavmi, isitin yukarida gök batmasa, asagida yer delinmese Türk milleti ülkeni, türeni kim bozar?" Nabizlarimda vuran duygular ki tarihin Birer derin sesidir, ben sahifelerde degil Güzide, sanli, necip irkimin uzak ve yakin Bütün zaferlerini kalbimin tanininde, Nabizlarimda okur, anlar, eylerim tebcil. Sahifelerde degil, cünkü ...
 • DOĞU TÜRKISTAN BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 5:00 pm
  Bozkurtlarsesli.net DOĞU TÜRKISTAN Doğu Türkistan, tarihte birçok Türk İmparatorluklarına merkezlik yapmıştır. Tarihi kaynaklarda, Teoman Yabgu tarafından M.Ö. 220 yılında kurulduğu kaydedilen Büyük Hun İmparatorluğu'nun asırlarca hakimiyeti altında bulunan Doğu Türkistan; bu imparatorluğun M.S.430 yıllarında yıkılmasından sonra, başka bir Türk Devleti'nin hakimiyeti altında bulunmuştur. Bu devlet; Göktürk Devleti'dir. M.S.552 yılından itibaren v...
 • TATARISTAN BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 4:57 pm
  Www.bozkurtlarsesli.net TATARISTAN ÖZERK CUMHURIYETI Rusya Federasyonu'na bağlı Özerk Cumhuriyettir. 30 Ağustos 1991 tarihinde Özerkliğine kavuşmuştur. Yüzölçümü :68.000km2 Nüfusu : 3.642.000 Başkenti : Kazan TATARLAR KIRIM - KAZAN ve İDÎL TATARLARI İdil-Kama bulgarları ile 13. yy. da Orta Asya'dan bu bölgeye gelen Kıpçak Kuman Türklerinin torunlan olarak verilmektedirler. Tatar adı kaynaklarda iki Türk boyu için kullanılmaktadır. Bunlar Kazanl...
 • ÖZBEKISTAN BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 4:51 pm
  Www.bozkurtlarsesli.net ÖZBEKISTAN 1 Eylül 1991 tarihihinde bağımsızlığına kavuşmuştur. Yüzölçiimü :447.004km2 Nüfusu : 21.700.000 Başkenti : Taşkent Tarihi: Bugün Özbek nüfusu 21 milyon yediyüzbine ulaşmaktadır. Tarihi kaynaklara göre (Ebül Gazi Bahadır Han) Altun Orda Beyi Özbek'in adından gelmektedir. Özbek Han 1313-1340 de Altun Ordu Devletinin başına geçer. Böylece de bu birliğe Özbekler denir. Daha sonra da belli bir Türk topluluğun...
 • AZERBAYCAN BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 4:48 pm
  AZERBAYCAN Coğrafi Durumu: Azerbaycan kuzeyde Dağistan Muhtar Cumhuriyeti, kuzeybatıda Gürcistan, güneybatıda Ermenistan, güneyde İran Azerbaycanı ( Güney Azerbaycan 618 km ) ve Türkiye ( 11 km ) sı nırları arasında bulunan zengin bir tarım ve sanayi ülkesidir. Doğusunda boydan boya uzanan Hazar Denizi ( 825 km ) Azerbaycan'a eşsiz bir güzellik ve zenginlik bahşetmiştır. Ülkenin sınırlarının toplam uzunluğu 3660 km'dir. Bugün 86.660 km² olan ülke yüzölç...
 • KIRGIZISTAN BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 4:41 pm
  Www.bozkurtlarsesli.net KIRGIZISTAN Konumu ve Coğrafi Yapısı: Kırgızistan Türklerinin yaşadığı ülke manasına gelen Kırgızistan'ın bugünkü yüzölcümü 198.500 km2, nüfusu 4,5 milyon ( 1989'da 4.291.000 ) ve başkenti Bişkek şehiridir. Kırgızistan: Kazakistan, Özbekistan ve Çin işgalindeki Doğu Türkistan ile komşu bulunmaktadır. 70° - 80° Doğu enlemi ( Greenwich'e göre ) ile 43°,24° - 39°, 37° Kuzey arzı arasında bulunan Kırgızistan Cumhur...
 • KAZAKISTAN BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 4:38 pm
  Www.bozkurtlarsesli.net KAZAKISTAN Kazaklar tahminen XV. Yy'da geniş bozkırlarda göç eden Türk kavimlerinin bakiyelerinin bir araya gelmesi, Sibir kavimleri ile Moğolların da bir kısmını içine alarak meydana getirdiği bir Türk kavmidir. Kazak adı "hür, serbest, bekâr, merd, yiğit ve cesur" mânâsına gelir. Kazak sözcüğüne XI. yy'dan sonraki Türkçe tarih kayıtlarında rastlanılmaktadır. Kazaklardan söz eden ilk metin ise 1534 tarihinde Rusça olarak yazı...
 • IRAK TÜRKMENLERI BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 4:31 pm
  IRAK TÜRKMENLERI Nüfus : 2.500.000 Bulunduklatı başlıca şehirler : Musul, Kerkük, Erbil, Süleymaniye İlk göç: 11. -12.yüzyıllar Bölgedeki Türk toplulukları : Irak TürkmenleriSiyasi ve idari konumları : Irak Türkmenleri genellikle Kuzey Irak bölgesinde yaşamaktadırlar .Bölge şu anda siyasi açıdan çok başlılık gösterdiğinden, Türkmenler bu duruma göre önlemlerini almışlar ve bir çok siyasi teşekkül oluşturarak milli varlıklarını güvence altın...
 • GAGAVUZ BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 4:26 pm
  Www.bozkurtlarsesli.net GAGAVUZ ÖZERK BÖLGESI Ortodoks Hristiyan bir Türk topluluğu olan Gagavuzlar 1989 nüfus istatistiklerine göre eski Sovyetler Birliği sınırları içinde sayıları 197.164'tür. Bulgarlar, Gagauzları "Türkleşmiş Bulgar" kabul ettikleri için Bulgar istatistikleri bu konuda sessiz kalmakta, bu sebeple de bunların oradaki sayılarını tespit etmek mümkün olmamaktadır. Ama Gagauzlar bütünü hesap edildiğinde, bunların tahminen 250 bin olduğunu ...
 • YAKUTISTAN BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 4:10 pm
  Www.bozkurtlarsesli.net YAKUTISTAN Asya kitasinin bütün simal kismini tutan bu genis ülkenin, eski Rus idari bölünüsüne göre, sinirlari su sekildeydi:Kuzeyde Simal Buz Okyanusu; doguda Behrenk Bogazi, Japon, Okhctsk Denizleri ve Büyük Okyanusun bir kismi; güneyde Çin devleti; Türkistan'in Yedisu ve Sirderya eyaletleri; batida Torgay Eyaleti, Orenburg, Perm, Vologda ve Arkhangelsk illeri. Görülüyor ki, Kuzey Türkistan'a veya Kazak iline ait olan Akmela ve Semipolat eyale...
 • Bir Devre Mührünü vuran Osmanlı BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 1:56 am
  Bir Devre Mührünü vuran Osmanlı Anadolu(Türkiye) Selçuklularının 1308 yılında ortadan kalkmasıyla beraber, özellikle Batı Anadolu'daki beylikler arasında, Türk birliğini yeniden tesis etmeyi amaçlayan mücadeleler kızışmış idi. İşte bu mücadelelerin neticesinde Anadolu'da Osmanoğullarının yıldızı parlayacak ve altı yüz yılı aşan muhteşem bir Türk devletine tarih tanıklık edecektir. Osmanoğullarının Menşe'i: Tarihi kaynaklara göre Osmanlı devleti...
 • OĞUZ KAĞAN BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 1:51 am
  OĞUZ KAĞAN Madem ki ben kağanınız oldum, ordumuzun kargıları demirden bir orman, gökyüzü otağımız ve güneş tuğumuz olacaktır... Oğuz Kağan Destanı, Hun Türklerinin destanıdır. Fakat bu destanın bugün elimizde bulunan parçası, İslâmiyet'ten sonra, 13. yüzyılda, Uygur Türkçe'siyle yazıya geçirilmiştir. Aslında destan çok uzundu. Bugün "Dede Korkut Hikâyeleri" diye bildiğimiz yazılar, o destanın İslâmi geleneğe adapte edilmiş bölümlerinden ...
 • TÜREYİŞ DESTANI BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 1:45 am
  TÜREYİŞ DESTANI Destan Hakkında Bilgi: Bir Uygur destanıdır. Büyük Türk İmparatorluğunu Göktürkler' den devralan Uygur Türkler' i, Türeyiş Destanı ile soylarının vücud buluşunu anlatırken aynı zamanda da, bütün Türk boylarında hakim bir inanış olarak beliren, soyun ilahi bir kaynağa bağlanması fikrini bir kere daha belirtmiş olmaktadırlar. Uygur Türeeyiş Destanının, Göktürk-Bozkurt Destanı ile çok yekın benzerlikleri, ilk okuyuşta...
 • GÖÇ DESTANI BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 1:41 am
  GÖÇ DESTANI Destan Hakkında Bilgi: Bu destan da bir Uygur destanıdır ve daha önce de belirtildiği üzere, Türeyiş destanının tabii bir devamı gibidir. Bugün, Orhun nehri kenarında bir şehir kalıntısı ile bir saray yıkıntısı vardır ki çok eskiden bu şehire Ordu Balık denildiği tahmin edilmektedir. Büyük Uygur Destanı' nın, işte bu şehrin saray yıkıntısının önünde bugün dahi görülebilecek şekilde duran abidelerde yazılı olduğunu Hüseyin...
 • Alp Er Tunga BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 1:38 am
  Alp Er Tunga Alp Er Tunga derler bir kağan vardı, Ona yeryüzü dar, gökyüzü dardı. Tuğ yapmıştı gökyüzüne güneşi, Bilgelikte dahi yoktu bir eşi. Gök-Türk, Uygur, Karluk ve Karahanlı, Daha nice Türkler, adları şanlı, Onu özlerine ata saydılar, Utkusunu dört bucağa yaydılar. •••••• Uçmağa varınca ol ulu kağan, Yıkıldı üstlerine gök kurıkan... Anca kanlı yaş döküp yoğladılar... Çığrışıp ağladılar... ağladılar... ...
 • TÜRK DESTANLARI BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 1:33 am
  TÜRK DESTANLARI Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. Eski Türk Edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, Anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı v...
 • TÜRK ELLERİ BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 1:24 am
  Azerbaycan Esir Türk Yurdu DOĞU TÜRKİSTAN Kazakistan Gagavuz Yeri Kırgızistan Karakalpakistan Özbekistan Kabartay - Balkar Cumhuriyeti Türkmenistan Afganistan'da Yaşayan Türkler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bulgaristan'da Yaşayan Türkler Tataristan İran'da Yaşayan Türkler Başkurtistan Ahıska Türkleri Hakasya Moğolistan'da Yaşayan Türkler Altay Eli Nogay Türkleri Tuva Cumhuriyeti Suriye'de Yaşayan Türkl...
 • TÜRK İMPARATORLUKLARI BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 1:19 am
  TÜRK İMPARATORLUKLARI TARİHTE TÜRK MİLLETİ Türk sözcüğünün anlamı; "Güçlü, kuvvetli, miğfer, türemiş, şekil kazanmış" demektir. Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı Türkçe Sözlük 'te, Türk; Asya ve Doğu Avrupa'da yaşayan, Türkçenin çeşitli lehçelerini konuşan soy ve bu soydan gelen kimse diye belirtilmektedir. Söz konusu bu kimselerden oluşan topluluklara "Türkler" denir. Türkler; Türkçe ve bu dilin lehçelerini konuşurlar. Türk kelimesinin geç...
 • TÜRK TOPLULUKLARI BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 1:13 am
  TÜRK TOPLULUKLARI Afganistan Türkleri Nüfusları 1.800.000 civarında olup yaşadıkları şehirler, Farab, Belh, Samangan, Kunduz, Tahhar ve Bedahşan'dır. Bunlar Özbekler, Türkmenler, Kazaklar ve Kırgızlar olarak alt gruplara ayrılmış olup sürekli bir iç savaşın yaşandığı ülkede durumları belirsizdir. Ancak Özbek General Raşid Dostum komutasındaki Özbekler, Taliban vb. gruplara karşı mücadele vermektedirler. Afganistan'da Türk dilini...
 • ANA ÇİZGİLERİYLE KÖKTÜRK TARİHİ BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 1:09 am
  ANA ÇİZGİLERİYLE KÖKTÜRK TARİHİ Köktürkler yahut yaygın kullanımla Göktürkler, Büyük Hun imparatorluğundan sonra, Asya'da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. "Türk" sözcüğü ilk defa bunlar zamanında bir devletin resmi adı olmuş ve Türklük değerleri her bakımdan yüceltilmiştir. Köktürkler, hakimiyetleri boyunca (MS 552-745) Doğu Sibiryadaki Saha (Yakutlar) Türkleri ile Karadeniz'in kuzey-batısındaki Bulgar Türkleri hariç bütün Türk asıllı kit...
 • Türk Tarihi (İslamiyet Sonrası) BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 1:04 am
  Türk Tarihi (İslamiyet Sonrası) İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi Emevi Halifeliği zamanında müslüman Araplar, Suriye ve İran'ı hâkimiyetlerine alarak Maverâünnehir bölgesine ulaşmışlardı. Seyhun ve Ceyhun ırmaklarının arasındaki bu bölgede Türkler bulunmaktaydı. Böylece Araplar ile Türkler ilk defa temasa geçmişlerdir . Emeviler bölgede İslâmiyet'i yaymaktan çok, yeni zaferler peşinde koşmuşlar; Müslüman olma...
 • Türk Tarihi (İslamiyet Öncesi) BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 12:59 am
  Türk Tarihi (İslamiyet Öncesi) Türkler'in ilk kurdukları imparatorluk Hun İmparatorluğu'dur. Türkler'in daha eskiden de devletler kurduklarını biliyoruz, ama Hun Devleti çok geniş bir saha üzerinde başka milletleri de idaresi altına alan büyük bir devlet olduğu için, ona imparatorluk adını veriyoruz. Hun İmparatorluğu Hun Türkleri tarafından M.Ö. 220 yılında kuruldu. Hunlar bugünkü Moğolistan bölgesinde, yâni Çin'in kuzey-batısında yaşıyorlardı. Bu...
 • Türklerin Anayurdu ve Yayılmaları BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 12:52 am
  Türklerin Anayurdu ve Yayılmaları Türkler M.Ö. 2000 yılından daha eski çağlarda, Orta Asya'da Sayan-Altay dağlarının kuzeybatı bölgesinde, Ye-nisey ırmağı boylarında yaşıyorlardı. M.Ö. 1500'lerde oturdukları geniş bölge Sayan dağlarından Altaylar'a ve Tanrı dağlarına kadar iniyor, batıda Urallar'a kadar uzanıyor, güneyde Balkaş gölünü, güneybatıda Aral gölünü, Hazar denizini ve kuzeydoğu bozkırlarını içine alıyordu. M.Ö. 1100 yıllarından i...
 • BOZKURT VE ERGENEKON DESTANI BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 14th, 2013 at 12:42 am
  BOZKURT VE ERGENEKON DESTANI Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı'nın bir parçasıdır ve Gök Türkler çağını konu alır. Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı'nın ana çizgileri üzerine kurulmuş olup, bu destanın serbestçe genişletilmiş biçimidir diyebiliriz. Daha doğrusu Bozkurt Destanı ile kaynağını belirleyen Türk soyu, Ergenekon Destanı ile de gelişip güçlenmesini, yayılış ve büyüyüş dönemlerini anlatmıştır. Çin tarihlerini...
 • SiNEMATÜRK iZle BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 12th, 2013 at 8:47 pm
  ...
 • Animasyonlar BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 9th, 2013 at 2:44 am
  ...
 • HD-DiZi iZLe BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 8th, 2013 at 10:43 pm
  ...
 • FLASH OYUNLAR BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 8th, 2013 at 7:54 pm
  var imtur = "kategori"; var imurl = "maceraoyunlari"; var imkacli = "4"; var imkactane = "20"; var imrenk = "000"; var imrenk2 = "transparent"; var imyazi = "11";Oyunlar wWw.BoZKuRTLaRSeSLi.CoM...
 • Son dakika haberler BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 8th, 2013 at 7:38 pm
  WwW.BoZKuRTLaRSeSLi.NeT...
 • Osmanli padisahlari BoZKuRTLaRSeSLi.NeT Seslichat Seslisohbet
  BÖRTECINE by
  Posted Şubat 8th, 2013 at 6:52 pm
  WWW.HTMLTAKIMI.TR.GG ...
Sesli Sohbet Girisi
Page 1 of 212

Sesli Sohbet Girisi
Menü
 ŞEHİTLER ÖLMEZ
Katagoriler
Arşiv
Sayfalar